Sangwa Yeshe

Acryl, Blattgold auf Kiefernholz 100/ 80cm