Morgendliche Meditation

Zaragossa -Venezuela Acryl auf Buchenholz

40 cm Kreis