Morgendliche Meditation

Zaragossa -Venezuela Acryl auf Buchenholz

40cm Kreis